Aanpassing Pensioen in Eigen Beheer

Aanpassing Pensioen in Eigen Beheer

Op 1 juli jl. heeft staatssecretaris Wiebes zijn definitieve voorstel voor aanpassing c.q. opheffing van het Pensioen in Eigen Beheer voor DGA’s in een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Uitgaande van zijn voorstel komt er vanaf 01-01-2017 een einde aan de mogelijkheid voor DGA’s om een Pensioen in Eigen Beheer op te bouwen binnen de eigen BV. Voor de bestaande reeds opgebouwde PEB’s komt er een overgangstermijn van 3 jaar waarbinnen gekozen kan worden voor een afkoop- dan wel een omzetting. Het wetsvoorstel wordt met Prinsjesdag ingediend als onderdeel van het pakket Belastingplan 2017. Uit het wetsvoorstel zal blijken hoe wordt omgegaan met reeds ingegane Pensioenen en zullen de nadere voorwaarden van de spaarvariant moeten blijken.