Diensten

Wij verzorgen voor u de volgende administratieve en fiscale werkzaamheden :

Financiële Administratie Wij zorgen voor een goede, overzichtelijke en duidelijke administratie, die inzicht geeft in de financiële situatie van uw organisatie. Afhankelijk van de omvang van uw onderneming brengt U bij ons maandelijks of wekelijks al uw facturen en afschriften, of op verzoek komen we bij u langs om uw administratie op te halen. De administratie wordt vervolgens bij ons op kantoor verwerkt, er kijkt dus altijd iemand van ons met u mee.

BTW aangifte Wij verzorgen voor u de digitale aangiften BTW. Afhankelijk van uw werkzaamheden gebeurt dit per maand, kwartaal of jaar.

Periodieke financiële overzichten Op uw verzoek verstrekken wij u maandelijks of per kwartaal tussentijdse financiële overzichten, met omzetcijfers, inkopen, kosten en liquiditeit.

Opstellen en bespreken jaarrekening Na afloop van het boekjaar ontvangt u van ons een ingebonden jaarrekening. Deze is opgesteld in heldere en begrijpelijke taal, zodat deze voor u gemakkelijk is te lezen. De jaarrekening bespreken we altijd persoonlijk met u, waarbij wij tevens de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting met u doornemen. Op deze wijze weet u precies hoe u er zakelijk en privé financieel voor staat.

Deponeren Besloten vennootschappen (BV’s) zijn verplicht om hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Vanaf 2016 dient dit digitaal te gebeuren. Wij verzorgen voor u deze digitale deponering, zodat u hier geen omkijken naar heeft.

Loonadministratie Voor zowel kleine als grote ondernemingen verzorgen wij de loonadministratie inclusief werkkostenregeling, digitale loonaangiftes en pensioenaangiftes. In afstemming met u versturen wij periodieke loonafschriften en jaaropgaven aan uw werknemers en verstrekken wij u als werkgever de door u gewenste loonkostenoverzichten. Tevens verzorgen wij voor u de correspondentie met de Belastingdienst, het UWV en uw pensioenfonds, zodat u zich volledig kunt richten op uw onderneming.

Personeelszaken Wij hebben ervaring met het opstellen van arbeidscontracten en het toepassen van CAO’s. Daarbij kunnen wij u adviseren bij het vaststellen van het salaris van medewerkers, de functie indeling en bij de periodieke salarisaanpassingen. Ook op het gebied van arbeidsrecht, ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie kunnen wij u rechtstreeks of via samenwerkende juristen of re-integratiebedrijven ondersteunen.

Belastingzaken  Wij zijn op de hoogte van de laatste fiscale wet- en regelgeving en zorgen ervoor dat uw belastingaangifte op tijd en correct wordt gedaan. Wij verzorgen voor u de volgende belastingaangiften:

  • inkomstenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • omzetbelasting
  • loonbelasting
  • dividendbelasting
  • schenk- en erfbelasting
  • aanvragen van toeslagen

Bezwaar- en beroepschriften Mocht u het niet eens zijn met een beslissing van de Belastingdienst, dan helpen wij u met uw correspondentie. U hoeft zich in die situaties geen zorgen te maken over het aanvragen van uitstel of het opstellen van een bezwaar- en beroepschrift.

Begrotingen en prognoses Voor het aanvragen van een financiering of bij een grote investering is vaak een heldere en onderbouwde begroting of prognose nodig. Wij weten aan welke eisen een goede begroting moet voldoen en kunnen u daarbij helpen.

Financiële- en fiscale planning In samenwerking met externe accountantskantoren en adviseurs denken wij graag met u mee over uw zakelijke- én persoonlijke vermogenssituatie en helpen wij u met het bepalen van de meest optimale fiscale situatie, zodat u zeker weet dat u niet teveel belasting betaalt.