Nieuws

Aanpassing Pensioen in Eigen Beheer

Aanpassing Pensioen in Eigen Beheer

Op 1 juli jl. heeft staatssecretaris Wiebes zijn definitieve voorstel voor aanpassing c.q. opheffing van het Pensioen in Eigen Beheer voor DGA’s in een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Uitgaande van zijn voorstel komt er vanaf 01-01-2017 een einde aan de mogelijkheid voor DGA’s om een Pensioen in Eigen Beheer op te bouwen binnen […]

Lees Meer Lees Meer

Verruiming schenkingsvrijstelling vanaf 2017

Verruiming schenkingsvrijstelling vanaf 2017

Het kabinet stelt voor om de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning vanaf 1 januari 2017 te verruimen naar € 100.000. Bedoeling is dat deze nieuwe vrijstelling niet alleen geldt voor ouders die aan kinderen schenken. Ook grootouders, ooms, tantes en de buurman kunnen schenken binnen deze vrijstelling. Maar de ontvanger mag niet jonger dan 18 […]

Lees Meer Lees Meer

Wet DBA in plaats van VAR-verklaring

Wet DBA in plaats van VAR-verklaring

Opdrachtgevers en opdrachtnemers dienen zekerheid hebben over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Tot 1 mei 2016 kon dit met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sindsdien is deze vervangen door de Wet DBA Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, waarbij gewerkt wordt met een overeenkomst. Wat moet een zzp-er en een opdrachtgever nu exact doen? Samen met de opdrachtgever bepalen […]

Lees Meer Lees Meer