Wet DBA in plaats van VAR-verklaring

Wet DBA in plaats van VAR-verklaring

Opdrachtgevers en opdrachtnemers dienen zekerheid hebben over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Tot 1 mei 2016 kon dit met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sindsdien is deze vervangen door de Wet DBA Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, waarbij gewerkt wordt met een overeenkomst.

Wat moet een zzp-er en een opdrachtgever nu exact doen?

  1. Samen met de opdrachtgever bepalen of een modelovereenkomst nodig is. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp’er niet in loondienst werkt. Denk aan een schilder die steeds voor verschillende particulieren werkt. In dat geval hoeft geen modelovereenkomst gebruikt te worden. Bij twijfel kan een zzp’er met zijn opdrachtgever gebruikmaken van een modelovereenkomst, maar dit is niet verplicht.
  2. Een passende modelovereenkomst selecteren. Hebben de zzp’er en zijn opdrachtgever een modelovereenkomst nodig, dan kunnen zij op de site van de belastingdienst een modelovereenkomst selecteren die past bij de manier waarop zij willen werken.
  3. De modelovereenkomst vastleggen. Een zzp’er en de opdrachtgever moeten vastleggen volgens welke modelovereenkomst zij gaan werken. Dat kan heel eenvoudig: De zzp’er kan dat bijvoorbeeld doen door de modelovereenkomst als bijlage mee te sturen in de mail waarin hij afspraken maakt met zijn opdrachtgever. Of door te verwijzen naar het nummer van de modelovereenkomst.
  4. Werken volgens de afspraken in de modelovereenkomst Zolang de zzp’er en zijn opdrachtgever werken volgens de afspraken in de modelovereenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.