Verruiming schenkingsvrijstelling vanaf 2017

Verruiming schenkingsvrijstelling vanaf 2017

Het kabinet stelt voor om de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning vanaf 1 januari 2017 te verruimen naar € 100.000. Bedoeling is dat deze nieuwe vrijstelling niet alleen geldt voor ouders die aan kinderen schenken. Ook grootouders, ooms, tantes en de buurman kunnen schenken binnen deze vrijstelling. Maar de ontvanger mag niet jonger dan 18 jaar en ouder zijn dan 40 jaar. Wat blijft is dat het een eenmalige vrijstelling is, dus als u de vrijstelling in het verleden al heeft benut, dan ontstaat er voor u geen extra ruimte. Om te voorkomen dat iedereen in 2016 wacht met schenken tot 2017, geldt er een overgangsrecht. Dat overgangsrecht is ingewikkeld omdat de regeling van de verhoogde schenkingsvrijstelling de afgelopen jaren meerdere keren is gewijzigd en de wetgever wil voorkomen dat meer dan één keer gebruik kan worden gemaakt van dezelfde vrijstelling. Zo mogen belastingplichtigen die in de jaren 2010 tot en met 2014 gebruik hebben gemaakt van de verhoogde vrijstelling, vanaf 2017 géén gebruikmaken van de aanvullende vrijstelling van € 100.000. Belastingplichtigen die in 2015 of 2016 gebruikmaken van de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning, kunnen in 2017 of 2018 nog tot een bedrag van € 46.984,= gebruikmaken van de vanaf 2017 geldende verhoogde vrijstelling van € 100.000,= (als u inmiddels niet ouder bent dan 40). Deze mogelijkheid vervalt echter vanaf 2019. Vanaf 2019 kunnen deze belastingplichtigen geen gebruik meer maken van de vrijstelling van € 100.000 (ook niet tot een bedrag van € 46.984).

Momenteel (2016), bedraagt de basisvrijstelling voor schenkingen aan kinderen € 5.304,- (vrije besteding) en bedraagt de eenmalige verhoging  € 25.449,- (eveneens vrije besteding). Deze eenmalige verhoging is € 53.016,- als de ontvangen schenking wordt aangewend voor een dure studie van het kind of wordt besteedt aan de eigen woning van het kind. Onder besteding eigen woning valt de aankoop of verbouwing van een woning en de aflossing van een eigenwoningsschuld.